As-Salam
Współpraca

Patronat medialny


Konferencja
„Arabskie Przebudzenie: źródła, szanse, zagrożenia”


XI Dzień Islamu
w Kościele katolickim
w Polsce - Kraków


II Wrocławska Konwencja
na Rzecz Dialogu
Międzyreligijnego
 
 

I Międzynarodowa 
Konferencja 
"Saidism in the XXI Century"

Spis treści nr 2 (23) 2011/1432:

nr 2 (23) 2011/1432

Aktualności

4 Wydarzenia, stałe rubryki

6 Opinie:

Wojna w Libii i prawo międzynarodowe – Bruno Drwęski

Niezaleznie od tego, czy dany reżim polityczny cieszy się naszą sympatią czy nie, czy jest „dobry” czy „zły”, co jest sprawą indywidualną, kwestia, kto ma rządzić w danym kraju, w przypadku tego artykułu w Libii, pozostaje wyłączną domeną samych Libijczykow. Tak przynajmniej przewiduje prawo międzynarodowe ustanowione na fali zwycięstwa nad faszyzmem w 1945 roku, co zostało zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych, gdyż każdy naród ostatecznie zdolny jest wymóc na władzy podporządkowanie się swojej woli.

Notatki antyrasistowskie:

Uniwersalizm: reaktywacja – Marcin Starnawski

Tegoroczna „arabska wiosna” na nowo stawia kwestię uniwersalizmu. Na początku lutego w telewizji Al-Dżazira teolog Tariq Ramadan stwierdził, że wydarzenia z Tunezji i Egiptu to rewolucja na rzecz wolności, demokracji i godności, która zadaje kłam tezie o różnicach „cywilizacyjnych” między światem zachodnim a islamem, sprowadzających się do tego, że Arabowie mają jakoby rozumieć jedynie dyktaturę lub teokrację, zaś demokracja i prawa człowieka to wartości z gruntu zachodnie.

Qur’an i prawo

8 Al-Qur'an al-Karim – Ali Abi Issa

Qur'an nie był jedynym, co otrzymał Muhammad drogą objawienia. Objawienie dotyczy wszystkiego, co przekazał Mu Allah, łącznie z tym, co nie zostało zawarte w Qur'anie. Komentatorzy uważają nawet, że większość tego przesłania nie dotyczy objawienia koranicznego.

Temat Numeru

Ambicja likwidacji absolutnego ubóstwa na świecie czy ograniczenia śmiertelności dzieci wyznacza wiele przedsięwzięć zarówno dużych organizacji międzynarodowych takich jak ONZ czy OECD, jak i drobnych fundacji czy stowarzyszeń działających na mniejszą skalę. Jednocześnie często mówi się o fiasku wszelkich inicjatyw na rzecz „sprawiedliwości globalnej”, pomocy rozwojowej itd. W bieżącym wydaniu „As-Salam” staramy się przybliżyć korzenie i istotę ujęcia problemu biedy, nierówności oraz „rozwoju ludzkiego” w obrębie doktryny islamu oraz w ramach doświadczeń świata muzułmańskiego. Postaramy się również udzielić odpowiedzi na bardziej ogólne pytanie o rolę religii i religijności w zmaganiu się z dylematami towarzyszącymi refleksji na temat tego, „dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy”.

10 Islam wobec ubóstwa i marginalizacji społecznej – Magdalena Jakubowska

W popularnym zachodnim dyskursie rozwojowym zapomina się czasem, że rozwój nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do transformacji społeczenej mającej na celu zaspokojenie potrzeb obywateli, a także ich holistycznego rozwoju w sensie materialnym, moralnym i duchowym. Takie rozumienie rozwoju bliskie jest doktrynie islamu, w którym solidarność społeczna stanowi istotny element, a której mechanizmy wnikliwie zanalizowane zostały przez J. Benthal i J. Beullion-Jourdan w książce The Charitable Crescent. Wśród najistotniejszych wskazali oni na jeden z pięciu filarów islamu: zakat, a także na takie inicjatywy, jak fundusz pomocowy – waqf, bankowość islamską i organizacje społeczne funkcjonujące na poziomach lokalnych lub międzynarodowych, jak np. Czerwony Półksiężyc. Pomimo, że struktury wielu organizacji muzułmańskich przypominać mogą organizacje zachodnie, to po dokładniejszym przyjrzeniu się im, autorzy książki wskazują na specyficzne cechy dobroczynności islamskiej, opartej na muzułmańskich wartościach i tradycji. Prowadzi ich to do interesujących pytań z zakresu pomocy humanitarnej oraz współpracy rozwojowej: do jakiego stopnia tradycja judeo-chrześcijańska wspiera domniemany uniwersalny humanitaryzm, mający swoje korzenie na Zachodzie? Czy istnieje jedna tradycja pomocy humanitarnej czy wiele, każda wsparta własną przeszłością kulturową? Czy dominująca zachodnia retoryka celowo pomija organizacje „humanitarne”, które nie wspierają owego Zachodu (tzw. West patronizing the Rest)? Same zwroty: pomoc humanitarna, dobroczynność, rozwój wywodzą się z Europy i często nie mają odpowiedników w językach nie-europejskich jak np. w arabskim. Prawdą jest też, że wizja islamskiej pomocy humanitranej w zachodnich mediach jest daleko zniekształcona i przedstawia jedynie jej negatywy obraz. Jak wskazują autorzy, pomimo tego, że podczas interwencji w Afganistanie lub Kosowie media zauważyły istnienie islamskich agencji pomocowych, ich przekaz był zwykle dość monotematyczny i podkreślał, że działały one jako instrument rządów lub organizacji islamskich. Dowodem na to jest zamrożenie funduszy wielu międzynarodowych organizacji muzułmańskich przez USA po 11/09 na podstawie podejrzeń o wspieranie Al-Kaidy.

12 Problem niedożywienia na świecie – Marcin Pierzchała

W 2009 roku już ponad 1 miliard ludzi na świecie było niedożywionych, czyli nie dostarczało regularnej dawki energetycznej zaspokajającej potrzeby organizmu. Źródłem problemu nie są jednak, jak powszechnie się zakłada, niedostatki żywności, lecz bieda ludzi, których nie stać na zakup jedzenia. Dzieje się tak pomimo faktu, że 30% światowej żywności marnuje się.

18 Ubóstwo i dialog – Eugeniusz Sakowicz

Łatwo o ubóstwie mówić, niezmiernie trudno je doświadczać. Ubóstwo z wyboru jest błogosławieństwem. Ubóstwo z przymusu – przekleństwem. Wybierający dobrowolne ubóstwo, kierując się racjami duchowymi, wyzwala się z pęt lgnięcia, przywiązania do rzeczy. Staje się człowiekiem wolnym, nigdy z ubóstwa nie umiera. Doświadczający ubóstwa narzuconego przez dzierżących władzę stają się „domownikami” „domu niewoli” – stają się niewolnikami, zawsze ich ubóstwo prowadzi do śmierci.

20 Az-zakat – Ali Abi Issa

Az-zakat jest jednym z filarów islamu. Jest to określona część majątku, którą Bóg nakazał wydzielić i rozdać wśród tych, którym się ona należy. […]

Az-zakat dzieli się na dwa rodzaje: związany z postem, tzw. Zakat al-Fitr, oraz od majątku, zwany ogólnie az-zakat. Zgodnie z wypowiedzią Kajsa ibn Sada Zakat al-Fitr został zdefiniowany przez Proroka pod koniec pierwszego obowiązkowego postu w miesiącu Ramadan w drugim roku hidżry, po czym Prorok zajmował się kwestią az-zakat odprowadzanego od majątku.

22 Bezpieczeństwo żywnościowe w islamie – Hayssam Obeidat

Qur’an mówi o bezpieczeństwie żywnościowym jako niepodważalnym fakcie, związanym z życiem człowieka  na ziemi, ponieważ stwórca wszechświata wie wszystko, czego on potrzebuje i wola boska nie może ulec wpływowi ewentualnych kryzysów politycznych czy gospodarczych. Należy też dodać, że to przesłanie Boga dotyczy całej ludzkości, niezależnie od rasy czy koloru skóry. Jest ono oparte na wierze i tylko człowiek pełen wiary może żyć komfortowo i bezpiecznie. Dlatego też bezpieczeństwo o którym mówi obecnie cała ludzkość jest zawarte w Qur’anie, wychodząc naprzeciw popełnionym błędom, które doprowadziły do niesprawiedliwości społecznej, ucisku i niewoli.

Świat islamu

24 Liban. Szwajcaria Bliskiego Wschodu – Łukasz Pałka

Kraj na Bliskim Wschodzie, w którym z ośnieżonych gór można zjechać wprost do gorącego morza. Lata wojen nie zniechęciły jego przedsiębiorczych obywateli do rozwoju i bogacenia się. Nic dziwnego. Wszak na jego terenie przed wiekami mieszkali Fenicjanie, ci sami, którzy wynaleźli pieniądze.

Cywilizacja

26 Zderzenia z orientalizmem – Arthur Schopenhauer – Julian Jeliński

Historia filozofii XVIII oraz XIX wieku obfituje w wybitnych niemieckich filozofów, których dzieła wywarły ogromny wpływ nie tylko na filozofię, ale także na inne dziedziny humanistyki i świata społecznego. Do tej grupy należą między innymi postaci takie jak Kant, Schelling, Fichte czy Hegel. Nie można pominąć także Artura Schopenhuera – filozofa, który „odkrył” świat orientu dla Zachodu.

28 Kobierce, dywany, kilimy… - Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Sztuka tkacka znana jest na Bliskim i Środkowym Wschodzie od tysiącleci. Pierwsze dywany pojawiły się między trzecim a drugim tysiącleciem p.n.e., i od samego początku spełniały w życiu koczowniczych plemion ważną rolę. Beduini potrzebowali ochrony przed gorącym piaskiem pustyni, wiatrem, chłodem pustynnych nocy. Jednocześnie dywany stanowiły dekorację namiotów zapewniając prywatność. Służyły również jako koce, torby i siodła. Były i są związane z kulturą codzienną, wydarzeniami religijnymi i społecznymi.

Islam w Polsce

29 Razem, by przezwyciężyć przemoc. Obchody XI Dnia Islamu w Kościele krakowskim – Violetta Reder

Krakowskie obchody XI Dnia Islamu w Kościele w Polsce przyciągnęły w tym roku więcej osób niż zwykle. Na Nabożeństwie Słowa Bożego z ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem w bazylice franciszkańskiej 1 lutego obecni byli goście z Ligi Muzułmańskiej w RP: mufti Nidal Abu Tabaq, pan Abdul Jabbar Koubaisy Z-ca Przewodniczącego Ligi oraz pan Sami Nouigi, obaj z Oddziału Śląskiego, a także ks. Adam Wąs SVD, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

30 Islam po łódzku, czyli muzułmanie w Łodzi. Historia i współczesność – Marcin Pierzchała

Łódź w swojej historii, a zwłaszcza w czasie szybkiego rozwoju w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, była wieloetnicznym, wielonarodowym i wielowyznaniowym tyglem.
W mieście dominowały przede wszystkim cztery kultury: polska, żydowska, niemiecka oraz rosyjska. Związane były z nimi również cztery religie: katolicyzm, judaizm, prawosławie, oraz liczne kościoły protestanckie.

Media

32 99 Wspaniałych – Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Pierwsza na świecie seria komiksów czerpiąca z kultury i religii islamu święci triumfy. Cywilizacja muzułmańska żywiąca szczególny szacunek do słowa pisanego, począwszy od Qur’anu, świętej księgi wszystkich muzułmanów, na prozie świeckiej kończąc, przechodzi ewolucję zmierzając ku paradygmatowi „cywilizacji obrazkowej”, gdzie język obrazu staje się podstawowym kodem komunikacji pomiędzy ludźmi.

Dobitnym tego przykładem są komiksy o 99 superbohaterach wywodzących się z całego świata muzułmańskiego, którzy dzięki tajemniczym kamieniom pochodzącym ze średniowiecznego Bagdadu walczą o pokój na Ziemi. Ich twórcą jest Naif al-Mutawa, kuwejcki psycholog i założyciel Teshkeel Media Group, stawiającej sobie za cel promowanie wartości takich jak tolerancja i różnorodność wśród muzułmańskiej młodzieży. Jedną z głównych idei przyświecających powstaniu komiksu jest również budowanie pomostów pomiędzy światem islamu a Zachodem.

33 Polecamy

Andrzej Saramowicz poleca książkę W stronę serca, która jest pierwszą pracą w języku polskim napisaną przez współczesnego nauczyciela sufickiego. Książka wprowadza czytelnika do zagadnienia i doświadczenia bliskiej relacji nauczyciela-ucznia w mistycznej tradycji islamu – sufizmu. Z kolei Stowarzyszenie „Nomada” wydało książkę Baśnie nie z tego miasta. Opowieść wrocławskich dzieci, która zawiera 12 baśni przekazanych przez 12 rodzin mieszkających we Wrocławiu, różniących się pochodzeniem etnicznym, narodowym, religią (baśnie: japońska, azerska, ukraińska, palestyńska, romska, francuska, niemiecka, czeska, amerykańska, polska, kameruńska, hinduska). Jej głównymi bohaterami są pochodzące z tych rodzin dzieci, które występują w podwójnej roli: zarówno narratorów baśni, jak i „przewodników” po danej kulturze. Każdy rozdział złożony jest ze portretu fotograficznego dziecka, jego krótkiej prezentacji (uwzględniającej specyfikę kraju, z którego pochodzi – np. znaczenie imienia w danej kulturze, informacje o używanym przez dziecko języku, specyficznych tradycjach itd.) oraz opowiedzianej baśni. Natomiast STYLEISLAM Blog to interesujaca strona, na której znajdziemy m.in. bardzo ładne muzułmańskie awatary, muzułmańskie tapety (zarówno dla komputera, jak i smart phona czy twittera), kolorowanki dla dzieci itp.

Strawa dla ducha

34 Islam i dialog - Nidal Abu Tabaq

Spotkałem się z ludźmi, którzy są zwolennikami dialogu międzyreligijnego i uważają, że islam jest religią dialogu (albo może być partnerem w dialogu); spotkałem się także z osobami, które również popierają tę ideę, lecz sądzą, że nie ma szans na podjęcie dialogu z wyznawcami islamu; spotkałem się również z tymi, którzy są (ku mojemu zdziwieniu) przeciwnikami dialogu, twierdząc, iż przyjmują taką postawę, gdyż nauka islamu jest przeciwna dialogowi.

Informacja prasowa:

Nowy numer „As-Salam” o problemie biedy i ubóstwa

Pierwsza połowa lipca jest czasem premiery kolejnego numeru „As-Salam”, odświeżonego o nową, interesującą szatę graficzną. Tym razem tematem przewodnim wydania jest zagadnienie relacji islamu wobec biedy, nierówności i sprawiedliwości na arenie międzynarodowej.

Ambicja likwidacji absolutnego ubóstwa na świecie czy ograniczenia śmiertelności dzieci wyznacza wiele przedsięwzięć zarówno dużych organizacji międzynarodowych takich jak ONZ czy OECD, jak i drobnych fundacji czy stowarzyszeń działających na mniejszą skalę. Jednocześnie często mówi się o fiasku wszelkich inicjatyw na rzecz „sprawiedliwości globalnej”, pomocy rozwojowej itd. W bieżącym wydaniu „As-Salam” staramy się przybliżyć korzenie i istotę ujęcia problemu biedy, nierówności oraz „rozwoju ludzkiego” w obrębie doktryny islamu oraz w ramach doświadczeń świata muzułmańskiego. Postaramy się również udzielić odpowiedzi na bardziej ogólne pytanie o rolę religii i religijności w zmaganiu się z dylematami towarzyszącymi refleksji na temat tego, „dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy”.

W artykule głównym Tematu Numeru, Magdalena Jakubowska, prezeska Fundacji Together Polska, podejmuje zagadnienie relacji islamu wobec ubóstwa i marginalizacji społecznej. Autorka przedstawia znaczenie solidarności społecznej w islamie, zmierzając w stronę wykazania różnicy między filantropią w rozumieniu zachodnim a dobroczynnością islamską, której zasadniczym imperatywem i bodźcem działania jest pomaganie potrzebującym nie ze względu na potoczną „łaskę”, jak ma to miejsce na Zachodzie, lecz z racji obowiązków (bogaci) i praw (biedni) jakie wynikają z nauki zawartej w islamie. Następnie możemy się zapoznać z konkretnymi instrumentami i rozwiązaniami służącymi pokonywaniu nierówności społecznych i wspieraniu biednych, takich jak jeden z pięciu filarów islamu: zakat, będący obowiązkiem religijnym oddawania ubogim wyznaczonego procentu dochodu, waqf, czyli muzułmański odpowiednik organizacji dobroczynnej lub fundacji, jak również zapis własności ruchomej lub nieruchomej na cele religijne, publiczne lub charytatywne, bankowość muzułmańska, czy działalność organizacji dobroczynnych. Zaletą artykułu jest ujęcie problematyki w kontekście globalnym, a także odniesienia do współczesnej praktyki w funkcjonowaniu dobroczynności muzułmańskiej.

Obok tekstu głównego znajdziemy artykuł imama Alego Abi Issy, stanowiący swego rodzaju uzupełnienie i rozwinięcie dotyczące zakat, w którym autor przedstawia tę problematykę bardziej szczegółowo, zgłębiając zagadnienie od strony doktryny muzułmańskiej. Z kolei dr Hayssam Obeidat w swoim tekście wprowadza w problematykę bezpieczeństwa żywnościowego, które ma swoje głębokie korzenie w islamie, zaś prof. Eugeniusz Sakowicz w przejmujący sposób rozważa rolę jaką mogą odegrać chrześcijanie i muzułmanie w walce z ubóstwem, poddając przy tym bezkompromisowej krytyce "zarządców świata", globalnych decydentów, odrzucających religię i normy etyczne, działających cynicznie w imię zysku i władzy. Zmiana współczesnego świata, gdzie dochodzi do coraz to większej polaryzacji na biednych i bogatych, wymaga wspólnego przeciwstawienia się niesprawiedliwym praktykom w imię Boga i przyrodzonej godności ludzkiej. Temat Numeru został uzupełniony solidną porcją informacji dotyczących w sposób ogólny poruszanego zagadnienia, takich jak analiza problemu niedożywienia na świecie, prezentacja milenijnych celów rozwoju, krótka charakterystyka filmów, książek i witryn internetowych z którymi warto się zapoznać.

W numerze ponadto: w dziale Qur’an i prawo znajdziemy krótki, lecz niezwykle interesujący tekst autorstwa imama Alego Abi Issy dotyczący regulacji prawnych zawartych w Qur’anie. W dziale Świat islamu możemy przeczytać o Libanie. Autor tekstu, Łukasz Pałka, dziennikarz ekonomiczny portalu finansowego Money.pl, w krótkim zarysie porównuje ten kraj do Szwajcarii Bliskiego Wschodu, nie tylko ze względu na góry znajdujące się na jego terenie, lecz również mając na względzie ekonomiczną rolę Libanu uchodzącego przez wiele lat za centrum finansowe regionu. W dziale Cywilizacja kontynuujemy cykl „Zderzenia z orientalizmem. Wielkich myślicieli Europy postrzeganie świata islamu”, rozpoczęty dwa wydania wcześniej. Tym razem Julian Jeliński analizuje dorobek intelektualny XIX-wiecznego niemieckiego filozofa, Arthura Schopenhauera. Z kolei redaktor Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak dla wytchnienia przedstawia rolę kulturową jaką w islamie pełnią dywany i sztuka tkacka. Islam w Polsce to tym razem relacja z obchodów XI Dnia Islamu w Kościele katolickim jakie odbyły się w Krakowie autorstwa Violetty Reder, a także tekst Marcina Pierzchały stanowiący historyczyn rys obecności islamu w Łodzi. W Mediach przeczytamy m.in. o komiksie 99 Wspaniałych, będącym opowieścią o 99 superbohaterach wywodzących się z całego świata muzułmańskiego, którzy dzięki tajemniczym kamieniom pochodzącym ze średniowiecznego Bagdadu walczą o pokój na Ziemi. To pierwsza na świecie seria komiksów czerpiąca z kultury i religii islamu.

Obok tego, tradycyjnie, porcja aktualności i publicystyki: prof. Bruno Drwęski rozważa kontrowersje wokół interwencji wojskowej w Libii podjętej przez państwa zachodnie, zaś Marcin Starnawski analizuje ideologię różnic kulturowych i uniwersalizm w kontekście „Arabskiej Wiosny”. Stałym duchowym akcentem podsumowującym wydanie jest tekst muftiego Nidala Abu Tabaqa, który tym razem porusza problematykę dotyczącą islamu i dialogu. Atrakcyjnym uzupełnienim wydania jest kolorowy fotoreportaż z tegorocznej VII edycji Dni Kultury Muzułmańskiej jakie odbyły się w maju i czerwcu we Wrocławiu, a także meteriał zdjęciowy uzupełniający relację z XI Dnia Islamu w Kościele krakowskim.

„As-Salam” jest dostępne w wybranych salonach prasowych EMPIK oraz RUCH. Zachęcając do sięgnięcia po autentyczne źródło wiedzy o islamie jakim jest „As-Salam”, prezentujemy poniżej pełną wersję tekstu wprowadzającego do numeru autorstwa redaktora Mariusza Turowskiego:

W obrębie jednej z najważniejszych współczesnych teorii etycznych, utylitaryzmie, pomaganie innym uzasadniane jest w oparciu o przekonanie, że podstawę naszych decyzji moralnych – a tym samym źródło moralnej podmiotowości – powinna stanowić bezstronność, dzięki której możemy czynić dobro i formułować ważne (racjonalne) sądy etyczne, mające postać preskrypcji – uniwersalnych nakazów wskazujących na istnienie obowiązków między jednostkami, niezależnie od „odległości” (przestrzennych, kulturowych) czy barier, które je dzielą. Oznacza to, że sąd moralny ma ważność tylko wtedy, gdy można go uogólnić: osoba, która go wygłasza, powinna zgodzić się, że obowiązuje on we wszystkich okolicznościach, również w przypadku, gdy nie może ona mieć nadziei na związany z nią zysk, a powinna raczej liczyć się ze stratą (szczególne obowiązki wymagają bezstronnego – ogólnego – uzasadnienia). Czy tego typu wyrafinowana koncepcja teoretyczna może znaleźć swoje zastosowanie w rzeczywistym świecie, w związku z realnymi, praktycznymi problemami?

ONZ od kilkunastu lat realizuje program Milenijnych Celów Rozwoju, w ramach którego do 2015 roku ma dojść do zmniejszenia o połowę liczby ludzi cierpiących z powodu głodu i chorób. Jednym z najistotniejszych elementów tego projektu jest pomoc finansowa, która ma płynąć ze strony państw najbogatszych do najbardziej zacofanych regionów świata. Przyjęto, że wysokość tej pomocy powinna wynosić 0,7 procenta PKB (co dawałoby kwotę od 40 do 60 miliardów dolarów rocznie, niezbędną, żeby zamierzone cele mogły zostać osiągnięte). Warunki te spełniają jak na razie jedynie Dania, Holandia, Luksemburg, Norwegia i Szwecja, podczas gdy przykładowo Japonia przeznacza na ten cel 0,28 procent swojego PKB, a USA – 0,16 procenta. Jednak nawet te liczby są nieadekwatne, ponieważ odnoszą się one do wszystkich programów pomocowych realizowanych przez te państwa – a przecież większość pieniędzy, które są tu do dyspozycji nie trafia do krajów najbardziej potrzebujących, ale do tych, które są wskazywane z powodów politycznych. Tylko jedna czwarta pomocy amerykańskiej trafia do krajów o niskich dochodach. Jeśli chodzi o wartości bezwzględne, to Amerykanie na pomoc najbiedniejszym ludziom na świecie przeznaczają rocznie 27 miliardów dolarów. Jednocześnie np. w roku 2006 60 miliardów dolarów wydali na alkohol, 39 miliardów dolarów – na papierosy, 40 miliardów na napoje orzeźwiające, 285 miliardów dolarów na rozrywkę.

Jeszcze nigdy dotąd w historii nie posiadaliśmy tylu możliwości i narzędzi (dostarczonych przez nowoczesne technologie, medycynę, biologię, agronomię itd.) uporania się z problemami ubóstwa, głodu, chorób czy śmiertelności dzieci. To jedno z najważniejszych wyzwań – zaiste: wyzwań z co najmniej milenijnym horyzontem czasowym – wobec których stoi obecnie ludzkość. Dlaczego mamy zatem do czynienia z tak beznadziejną, frustrującą nieudolnością w realizacji tego zadania? Skąd ta wszechogarniająca etyczna akrasia, czyli brak postępowania zgodnego z rozpoznanym dobrem moralnym? Czego na ten temat możemy dowiedzieć się dzięki doktrynie islamu i historycznemu oraz cywilizacyjnemu doświadczeniu świata muzułmańskiego?

 
Najnowszy numer

Biblioteka AS-SALAM
Wydanie specjalne

Sprzedaż
„As-Salam” jest dostępne w ogólnopolskiej sprzedaży w wybranych salonach prasowych EMPIK oraz RUCH, a także drogą wysyłkową.
Wydawca

logo_ligii

Instytut Studiów nad Islamem