As-Salam
Współpraca

Patronat medialny


Konferencja
„Arabskie Przebudzenie: źródła, szanse, zagrożenia”


XI Dzień Islamu
w Kościele katolickim
w Polsce - Kraków


II Wrocławska Konwencja
na Rzecz Dialogu
Międzyreligijnego
 
 

I Międzynarodowa 
Konferencja 
"Saidism in the XXI Century"

Spis treści nr 2 (26) 2012/1433

nr 2 (26) 2012/1433

Aktualności

4 Wydarzenia, stałe rubryki

6 Opinie

Zakazane książki. Hadisy i biografie Proroka na cenzurowanymRuslan Kurbanov

Przyjazd do Moskwy ok. 50 znanych badaczy islamu na Międzynarodową Konferencję Teologiczną „Doktryna islamu w walce z radykalizmem” (zob. str. 30) zbiegł się w czasie ze skandalem, który akurat wybuchł w Rosji. Niespodziewanie po zakończeniu tego naprawdę obiecującego wydarzenia, sąd obwodu orenburskiego uznał ponad 60 książek o tematyce muzułmańskiej, w tym klasyczne kolekcje hadisów i Biografi i Proroka Muhammada (Sirah), za literaturę ekstremistyczną. A jednak mimo tego, to niedopuszczalne wręcz ograniczenie rosyjscy muzułmanie mogą wykorzystać do zmiany swojego wizerunku w społeczeństwie.

7 Notatki antyrasistowskie

Futbol dziś: między antyrasizmem i… nacjonalizmemMarcin Starnawski

Krytyka EURO 2012 była ożywcza i potrzebna. Poznańska kampania „Chleba zamiast igrzysk” (www.10czerwca.eu) czy opracowanie Think Tanku Feministycznego (www.ekologiasztuka.pl/pdf/FTT_igrzyska_zamiast_chleba.pdf) ukazały monstrualny koszt finansowy, komercjalizację, a przede wszystkim koszty społeczne organizacji piłkarskich Mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie. Krytykę tę należy widzieć nie jako zanegowanie futbolu, ale jako oddolny głos przeciwko państwowo-rynkowej propagandzie sukcesu – głos, który podejmowali również miłośnicy tej dyscypliny sportu. Ot, choćby ci, którzy demonstrowali pod hasłem „Love football, hate UEFA and capitalism”.

Qur’an i prawo

8 Post w islamie – Ali Abi Issa

Post w miesiącu Ramadan jest jednym z pięciu filarów islamu. Podobnie jak modlitwa, sposób praktykowania postu przechodził kilka etapów w procesie prawodawczym, aż osiągnął swoją ostateczną formę znaną obecnie muzułmanom na całym świecie. W tym artykule chciałbym w krótkim zarysie przedstawić ewolucję tych etapów.

Temat Numeru

10 Finansowość muzułmańska wobec wyzwań współczesnego świata – Parvez Ahmed

Podczas gdy cały świat zmaga się z kryzysem ekonomicznym i finansowym, niekiedy przytaczane są pewne dane statystyczne, niepasujące do tej sytuacji: aktywa pieniężne, którymi zarządza się w ramach islamskiego systemu usług finansowych (w dalszej części artykułu: ISUF) oraz te uznane ogólnie jako „zgodne z szari’a” ucierpiały znacznie słabiej. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest to, że tego rodzaju inwestycje na przykład w fundusze powiernicze realizowane były poza konwencjonalnym sektorem finansowym, nastawionym na zyski płynące z oprocentowania.

13 Mitologia i teologia w ekonomii muzułmańskiej – M. A. Muqtedar Khan

Ekonomia muzułmańska – choć nie istnieje – jest przedmiotem licznych debat i dyskusji. Wszelkie rozważania na ten temat stanowią bardziej wyraz pobożnych życzeń, niż przykład analiz opartych na empirycznych dowodach. Co więcej, ideę ekonomii muzułmańskiej jednoznacznie wiąże się z „bankowością wolną od odsetek”, usuwając tym samym w cień jej wiele innych kluczowych elementów.

16 Pielęgnowanie zaufania jako klucz do bardziej pomyślnej przyszłości – Osman Sacarcelik

Pomimo swojego wyrafinowania, wysokiej stopy wzrostu oraz pozytywnych opinii ze strony zachodnich władz nadzorczych, muzułmański system usług finansowych musi mierzyć się z licznymi wyzwaniami.  Choć wciąż istnieje wiele barier natury regulacyjnej i prawnej, nie są one nie do pokonania. Znacznie poważniejszą trudność stanowią napięcia wewnętrzne i strukturalne będące konsekwencją orzeczeń doktrynalnych.

19 Psychologia decyzji na rynku finansowym – Parvez Ahmed

Trwający obecnie kryzys ekonomiczny i załamanie w świecie finansów sprawiają, że czymś naturalnym staje się zainteresowanie samymi fundamentami obowiązującego systemu gospodarczego. Dogmatyczna wiara w „niewidzialną rękę” wolnego rynku od zawsze zniechęcała do wprowadzania jakichkolwiek regulacji w dziedzinie finansowości. Dodatkowo – pomimo licznych dowodów wynikających z solidnych badań – instytucje nadzorcze, bankierzy oraz niektórzy naukowcy nie byli w stanie pozbyć się przekonania, że inwestorzy zachowują się w sposób „racjonalny”. W ten sposób przeoczony został fakt, że czynniki psychologiczne czy behawioralne – a wśród nich lęk czy zachłanność – stanowią składnik decyzji w sferze ekonomicznej nie mniej istotny niż chłodna kalkulacja.

Cywilizacja

22 Bliskowschodnie fascynacje polskich pisarzy – Aldona Maria Piwko

Zainteresowanie Polaków Bliskim Wschodem z jego kulturą i religią można rozpatrywać w dwóch aspektach: naukowym oraz literackim. W ciągu wieków naukowcy badali oddziaływanie kultury wschodu na Europę i tradycję ogólnie pojmowanego Zachodu. Niemniej jednak znaczący wpływ na zainteresowanie Wschodem arabskim mieli również literaci, kształtujący umysły oraz wrażliwość społeczeństw.

25 Co Żydzi zawdzięczają islamowi?

David J. Wasserstein, profesor studiów żydowskich na Uniwersytecie Vanderbilt (USA), zadaje pytania o wpływ islamu i muzułmanów na losy żydów. Stawia tezę o kluczowej roli świata muzułmańskiego dla przetrwania żydowskości. Jest to pogląd tyleż niepopularny, co historycznie rzecz biorąc, łatwy do obronienia.

Świat islamu

26 Islam w Rosji. Na styku wielowyznaniowości, polityki i imigracji – Radosław Stryjewski

Po upadku Związku Radzieckiego obecność muzułmanów w Rosji zaczęła zyskiwać na znaczeniu. Aktywizują się obywatele Federacji Rosyjskiej (FR) wyznania muzułmańskiego, problematyce islamu – jako drugiej pod względem liczebności wiernych tradycyjnej religii kraju, coraz więcej uwagi poświęcają rządy Federacji, władze rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i rosyjskie ośrodki naukowe, a liczba muzułmanów w Rosji rośnie także w wyniku procesów migracyjnych.

30 Konferencja „Doktryna islamu w walce z radykalizmem” – Ruslan Kurbanov

Ostatni tydzień maja obfi tował w szereg przełomowych wydarzeń, związanych z pierwszą w historii postsowieckiej Rosji Międzynarodową Konferencją Teologiczną „Doktryna islamu w walce z radykalizmem”, która odbyła się 25-26 maja w Moskwie w hotelu Ritz-Carlton.

Media

31 Nowości

Islam w Polsce

32 Dni Kultury Muzułmańskiej 2012

33 Wywiad z imamem Abdulem Basdem Acham Ahmatem

Strawa dla ducha

34 Kierunek Mekka – Anna Łukjanowicz

„Być może byłby możliwy dla Ciebie wyjazd…”, przeczytałam w e-mailu. Jest tylko jedno miejsce, do którego serce osoby wierzącej w Absolutnie Jedynego Boga i Ostateczny Rozrachunek „ziemskiego epizodu” może pragnąć pojechać – Mekka.

 
Najnowszy numer

Biblioteka AS-SALAM
Wydanie specjalne

Sprzedaż
„As-Salam” jest dostępne w ogólnopolskiej sprzedaży w wybranych salonach prasowych EMPIK oraz RUCH, a także drogą wysyłkową.
Wydawca

logo_ligii

Instytut Studiów nad Islamem