As-Salam
Współpraca

Patronat medialny


Konferencja
„Arabskie Przebudzenie: źródła, szanse, zagrożenia”


XI Dzień Islamu
w Kościele katolickim
w Polsce - Kraków


II Wrocławska Konwencja
na Rzecz Dialogu
Międzyreligijnego
 
 

I Międzynarodowa 
Konferencja 
"Saidism in the XXI Century"

Spis treści nr 1 (27) 2013/1434

nr 1 (27) 2013/1434

Aktualności

4 Wydarzenia, stałe rubryki

6 Opinie – Islamofobia czy nowy antysemityzm? – Bruno Drwęski

Kiedy za czasów proroctwa Muhammada etiopski cesarz chrześcijański usłyszał z ust uchodzców muzułmańskich zasady ich wiary, wziął do ręki patyk i narysował kreskę na ziemi, mówiąc: „Różnica między waszą religią a naszą nie jest szersza od tej kreski”

7 Notatki antyrasistowskie

Temat Numeru

8 Dyskurs islamofaszyzmu: islamofobia i produkcja nienawiści – Daniel Płatek

Choć minęło już sporo czasu od zakończenia kadencji Georga W. Busha, język oskarżający muzułmanów o islamofaszyzm nie stracił swojej aktualności. Jego żywotność została jeszcze podkreślona podczas ostatniej kampanii wyborczej w USA. Ale bitwa między dwoma kandydatami na najwyższy urząd w kraju odzwierciedlała także walki toczące się między ugrupowaniami społecznymi i politycznymi – amerykańską liberalną lewicą i konserwatywnym Tea Party.

10 Muzułmanie w walce z faszyzmem

Derwisz Korkut: Sprawiedliwy muzułmanin z Sarajewa i Abdol-Hossein Sardari: Irański Schindler

14 „Co zrobiłby Muhammad?” – z bloga Omida Safiego

Przez kilka ostatnich miesięcy dużo lepiej poznawaliśmy pewne małe, ale wpływowe środowisko, które zarabia pieniądze na produkowaniu i rozpowszechnianiu nienawiści wobec muzułmanów. Przykłady tej działalności można znaleźć w filmie szkalującym Proroka Muhammada, reklamach w metrze i propozycjach regulacji prawnych przeciwko Szari’a w niektórych stanach Ameryki Północnej.

Wykonano kawał dobrej roboty, aby ujawnić tę sieć producentów nienawiści.

16 Islamofobia w Holandii –  Daniel Płatek

Korzystając ze statystyk i analiz jakościowych, autorka pokazuje społeczno-polityczną skalę niechęci do muzułmanów, ukazuje pogłębiony obraz tematów islamofobicznych wykorzystywanych w środkach masowego przekazu oraz aktów dyskryminacji. Raport pozwala na zgłębienie holenderskiego pejzażu kultury politycznej.

Cywilizacja

21 Przylądek Europa – Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Majestatyczna skała otoczona chmurami, która wyłania się z lazurowego morza – Gibraltar. Geograficzny koniec kontynentu, lecz dla średniowiecznych arabskich zdobywców początek drogi ku Europie. Tu wszystko się zaczęło. W tym miejscu cywilizacja muzułmańska wkroczyła w obszar świata chrześcijańskiego.

Świat islamu

24 Tunezja: Kim jesteśmy? Islam po Jaśminowej rewolucji – Radosław Stryjewski

Przedrewolucyjna Tunezja z moich wspomnień  to kraj paradoksów, kraj co prawda arabski i muzułmański, ale „inaczej” niż znane mi wcześniej Maroko i Egipt. Europejczyk czuł się w Tunisie zadziwiająco swojsko i, jak się wkrótce przekonałem, pod wieloma względami bardziej swojsko nawet niż sami Tunezyjczycy.

Obrany przez obie dyktatury (prezydentów Burgibę i Ben Alego), których doświadczyła Tunezja po uzyskaniu niepodległości w 1956 roku, zdecydowany kurs „na Zachód” przyjmował różne formy, a najdotkliwszą z nich okazać się miał atak na tradycyjną tunezyjską obyczajowość, w tym zwłaszcza życie religijne Tunezyjczyków. Propagandowa bańka mydlana powszechnego zadowolenia Tunezyjczyków z panujących rządów pękła w styczniu 2011 roku. Dyktator opuścił kraj, a oszołomieni niejednokrotnie zmianą Tunezyjczycy, pionierzy Arabskiej Wiosny, przystąpili do szukania nowych dróg realizacji swoich aspiracji.

Qur’an i prawo

29 Umysł a Objawienie – Ali Abi Issa

Muzułmanie poznawali cywilizację indyjską, perską mądrość, grecką filozofię, prawo rzymskie i duchowość chrześcijańską. W wyniku przenikania się tych wpływów doszło do swoistej amalgamacji intelektualnej, społecznej, ekonomicznej i duchowej, która nadała cywilizacji islamu uniwersalistycznego charakteru. Dzięki przyswojeniu filozofii greckiej i hinduskiej muzułmanie mogli stawić opór – za pomocą narzędzi filozoficznych – wobec nowych kwestii doktrynalnych i intelektualnych, a także usunąć w cień wątpliwości pojawiające się wokół Qur’anu oraz osoby Wysłannika podnoszone przez wrogów islamu.

Największy spór między uczonymi muzułmańskimi a filozofami skłaniającymi się ku bezkrytycznemu przyswojeniu odziedziczonej spuścizny, spowodowany był kategorycznością filozofii greckiej w wyznaczeniu roli umysłu, która wyniosła go do roli nadrzędnej wobec Objawienia i tekstów wchodzących w jego zakres. Islam jest owocem Objawienia Allaha, które zostało przekazane Jego Wysłannikowi. Nie jest więc efektem racjonalnego wnioskowania, skoro w pełni pochodzi z Objawienia. Stanowi to najważniejszą cechę islamu, odróżniając go od ludzkiej myśli i filozofii. Według uczonych muzułmańskich wyniesienie umysłu do roli naczelnej instancji weryfikującej teksty objawione było główną, „dyskwalifikującą” wadą filozofii.

Islam w Polsce

32 XXVI letni Zjazd Polskich Muzułmanów – Paweł Jakub Dudek

Podobnie jak w latach poprzednich również i w tym roku odbył się Letni Zjazd Polskich Muzułmanów. To już XXVI spotkanie zorganizowane przez Ligę Muzułmańską w RP (tym razem Oddział w Katowicach), które miało miejsce w Ośrodku Wypoczynkowym „Borki” nieopodal Łodzi w dniach 24–26 sierpnia 2012 roku.

Media

33 Rozbite kamery – Mariusz Wieczerzyński

Pięć rozbitych kamer... historia opowiedziana w pięciu epizodach, ujętych chronologicznie w ramy historii kamer zniszczonych przez izraelskie siły okupacyjne podczas protestów społecznych. 22 stycznia we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty odbył się specjalny, przedpremierowy pokaz filmu pt. 5 rozbitych kamer.

Strawa dla ducha

34 Pouczyła mnie... mrówka! – Nidal Abu Tabaq

Islam uczy nas, że mądrość jest czymś, czego wierny nieustannie poszukuje i zawsze, gdy ją znajdzie, powinien ją stosować, bez względu na to, od kogo i od jakiego stworzenia ta wiedza się wywodzi. Nic dziwnego więc, że prawdy i mądrości uczymy się nawet od owadów, skoro sam Bóg przekazuje nam to w Qur’anie.

Jedną z tych prawd i mądrości, o których Bóg mówi w Qur’anie, jest historia mrówki i Salamona (PzN). Warto więc, abyśmy przyjrzeli się jej bardzo dokładnie i nie wstydzili się powiedzieć później: „Pouczyła mnie mrówka”.

 
Najnowszy numer

Biblioteka AS-SALAM
Wydanie specjalne

Sprzedaż
„As-Salam” jest dostępne w ogólnopolskiej sprzedaży w wybranych salonach prasowych EMPIK oraz RUCH, a także drogą wysyłkową.
Wydawca

logo_ligii

Instytut Studiów nad Islamem