As-Salam
Współpraca

Patronat medialny


Konferencja
„Arabskie Przebudzenie: źródła, szanse, zagrożenia”


XI Dzień Islamu
w Kościele katolickim
w Polsce - Kraków


II Wrocławska Konwencja
na Rzecz Dialogu
Międzyreligijnego
 
 

I Międzynarodowa 
Konferencja 
"Saidism in the XXI Century"

Spis treści nr 3 (29) 2013/1435

nr 3 (29) 2013/1435

Aktualności

4 Wydarzenia, stałe rubryki

Liga w solidarności z Egiptem

Dnia 30 sierpnia 2013 roku w godz. 11:30–14:30 przed ambasadą Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie (przy ul. Alzackiej 18) ponad 70 osób zgromadziło się w manifestacji solidarności z narodem egipskim. Demonstrację zorganizowała Liga Muzułmańska w RP.

Piątkowa manifestacja w Warszawie to wyraz protestu przeciwko łamaniu przez przywódców przewrotu wojskowego praw człowieka i podstawowych zasad demokracji. „Nie możemy bezczynnie obserwować, jak na ulicach egipskich miast giną niewinne dzieci, kobiety i mężczyźni pragnący jedynie wolności i przywrócenia do władzy demokratycznie wybranego prezydenta Muhammeda Mursiego” – powiedział nam jeden z uczestników manifestacji.

Na transparentach widniały m.in. hasła wzywające do uwolnienia polskich obywateli aresztowanych w Egipcie. O godz. 13, w poruszającej chutbie, imam Ali Abi Issa przedstawił dramatyczną sytuację, jaka ma miejsce w Egipcie: brak poszanowania dla godności człowieka, terror stosowany wobec ludności cywilnej, represje, aresztowania.

Manifestacja zakończyła się nieudaną próbą osobistego wręczenia ambasadorowi Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce petycji, która ostatecznie została przekazana mu drogą pocztową. Poniżej przedstawiamy treść piątkowego kazania (chutby), które zostało wygłoszone przez imama Alego Abi Issę podczas modlitwy przez Ambasadą.

5 „Wszystkie maski zostały zdarte” – przemówienie Imama dr Alego Abi Issy wygłoszone podczas manifestacji solidarności z narodem egipskim dn. 30 sierpnia 2013 roku przed ambasadą Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie

6 Islam w życiu publicznym

Edward Said i dylematy krytyki orientalizmu – Mariusz Turowski

Jakie jest dziedzictwo Orientalizmu 10 lat po śmierci autora tej pracy i 35 lat od momentu jej pierwszego wydania? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, a w ramach krótkiego komentarza jest to wręcz niemożliwe. Zagadnieniu temu poświęcone zostały liczne tomy monograficzne, opracowania, numery specjalne czasopism naukowych dotyczące dorobku Edwarda Saida. Zamiast tego warto zastanowić się nad możliwością kontynuacji projektu „krytyki orientalizmu”. W tym przypadku przede wszystkim uwagę przyciąga trudność refleksji na ten temat.

7 Notatki antyrasistowskie

Amerykańskie marzenie... jakie i dla kogo? – Marcin Starnawski

W tym roku, 28 sierpnia, minęło 50 lat od Marszu na Waszyngton. Była to demonstracja z udziałem ponad 200 tys. ludzi, która dała wyraz postulatom „pracy i wolności” dla dyskryminowanych i społecznie marginalizowanych Afroamerykanów.

Owo szczytowe wydarzenie w historii Ruchu na rzecz Praw Obywatelskich przyczyniło się do wprowadzonych w kolejnych latach zmian w prawie Stanów Zjednoczonych w kierunku zakazu dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie czy płeć, a także zniesienia segregacji rasowej.

8 Raport specjalny

Wspólnota wiedzy jest warunkiem pokoju. Dlaczego amerykańskim muzułmanom nie udaje się objaśnić zasad Szari’a i jak to naprawić? – Asifa Quraishi-Landes

Wyobraźmy sobie, że jakiemuś reprezentantowi ruchu anty-szariackiego w Stanach Zjednoczonych podano jabłecznik upieczony według słynnego przepisu Marthy Stewart. Powiedzmy, komuś takiemu jak Frank Gaffney. Załóżmy też, że Gaffney nienawidzi jabłeczników. Uważa, że placek smakuje jak trociny. Uznaje zatem, że cały przepis Marty Stewart jest nie do przyjęcia. Zaczyna się domagać, by w Stanach Zjednoczonych już nigdy nie pieczono placków z jabłek. Rozpoczyna kampanię na rzecz zakazu stosowania przepisu i przestrzega amerykańskich szefów kuchni przed podejmowaniem choćby cienia próby upieczenia jabłecznika.

Łatwo jest obnażyć śmieszność zakazu pieczenia jabłeczników Marthy Stewart, ale przecież dokładnie to samo robią ludzie odpowiedzialni za kampanię przeciwko Szari’a w USA. Powołują się na przykłady „odpychających” zasad islamskiego prawa, postulują zakazanie Szari’a w Ameryce i ciężko pracują nad uchwalaniem anty-szariackich ustaw w każdym stanie. Większość Amerykanów nie postrzega tych kampanii jako żenujących ponieważ, przede wszystkim, posiada znikomą wiedzę na temat samego Szari’a. Nawet, jeśli chcieliby się czegoś nauczyć, musieliby przebrnąć przez grząski grunt definicji i kontrdefinicji, bez solidnych podstaw pozwalających odróżnić fakty od fikcji.

Temat Numeru

12 Polska Umma? Czyli, jak chronić naszą tożsamość – Ali Abi Issa

Na Zjeździe zorganizowanym przez Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce w Zakrzowie koło Krakowa zostałem poproszony o rozważenie i rozwinięcie kwestii tożsamości polskich muzułmanów i jej ochrony. Nie potrafiłem nic powiedzieć. Przeprosiłem i zacząłem zastanawiać się nad możliwością określenia, czym jest tożsamość polskich muzułmanów. Kwestia ta stała się dla mnie wówczas największym wyzwaniem.

W tym czasie odbywały się obrady powołanego przez Ligę Muzułmańską w RP zespołu ds. organizacji XXVII Zjazdu Polskich Muzułmanów. Podczas jednego ze spotkań, w trakcie dyskusji nt. wyboru hasła Zjazdu, jeden z uczestników (polski muzułmanin-konwertyta) bardzo mocno obstawał przy sformułowaniu „Polska Umma” jako niezbędnym jego komponencie. Tak też się stało, w głosowaniu na hasło XXVII ZPM wybrano: „Polska Umma – spotkajmy się”.

W przeciwieństwie do środowisk muzułmańskich konwertytów większość przyjezdnych muzułmanów – choć już związali się oni na trwałe z Polską – wciąż nie zwraca uwagi na problem tożsamości, który jest ważny choćby dla ich dzieci. Z tego powodu wybór wspomnianego hasła uznali oni za zaskakujący. Zatem, czy faktycznie nasza tożsamość to „Polska Umma”? A jeśli tak, jak należy ją chronić?

Cywilizacja

21 Kordoba. Europejska stolica kultury? – Beata Szczepaniak-Jaworska

Choć w 2016 roku to nie Kordobę, a San Sebastian wraz z Wrocławiem będziemy określać mianem Europejskiej Stolicy Kultury, to wielce prawdopodobnym jest, że gdyby podobny konkurs odbywał się w średniowieczu, Kordoba z czasów panowania Umajjadów z całą pewnością zdobyłaby ten zaszczytny tytuł, zostawiając daleko w tyle swoich europejskich konkurentów zza miedzy.

Granada, Sewilla i Kordoba. Po dziś dzień te trzy miasta wymieniane są w pierwszej kolejności jako miasta-reprezentanci Andaluzji. Francuski mediewista i arabista, Levi-Provencal napisał przed laty, iż „(…) Wystarczy pobyć dłużej na południu Hiszpanii, by w subtelnej, i poruszającej atmosferze z lubością oddać się podziwianiu arabskich zabytków Sewilli, Kordoby, Granady, by zdać sobie sprawę, że między tym, co było i jest istnieje daleko idące podobieństwo”.

Granada ze swą Alhambrą, Sewilla z Alkazarem i Kordoba z Mezquitą. Trzy miasta, trzy zabytki-wizytówki andaluzyjskich miast. I pośród nich Kordoba „milcząca po rzymsku i arabsku”. W czym tkwi wyjątkowość tego miejsca, które po dziś dzień wzbudza zainteresowanie i budzi podziw wielu? Co o tym zadecydowało, i w jakim stopniu lata panowania umajjadzkich władców przyczyniły się do ponadczasowej świetności Kordoby?

Świat islamu

24 Bibi Otin. Kobiece przewodniczki duchowe w Azji Centralnej – Anna Cieślewska

Otin [...] zwykle wywodzą się z rodzin znanych liderów religijnych, są to przeważnie córki oraz żony znanych imamów, mułłów czy mistrzów sufickich. Otin powinny posiadać wiedzę na temat tekstów religijnych i znać język arabski, a nauka trwa wiele lat. Wszystkie otin, które miałam okazję spotykać w Tadżykistanie, początkowo w dzieciństwie odbywały naukę religii u swojego krewnego (dziadka, ojca itd.), który nauczał również inne dzieci w rodzinie. Z czasem, gdy okazywało się, że dziewczynka posiada określone predyspozycje do tego, aby zostać otin, rozpoczynała dalszą naukę u nauczycielki religii (starszej otin). Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wiedzy mistrzyni-nauczycielka błogosławi nową otin podczas specjalnego rytuału. Adeptka od tego momentu może samodzielnie nauczać religii i odprawiać rytuały.

25 Innowacja – Bidʼa – Ali Abi Issa

Innowacja jest konieczna dla rozwoju życia człowieka, a on sam nie znosi zastoju, dlatego nieustannie porzuca stare i skłania się ku nowym miejscom, nowemu towarzystwu i sposobom na życie. Wszystko to jest spowodowane tym, że życie człowieka nie jest doskonałe. Dlatego w Qurʼanie znajdziemy werset, który oznajmia, iż: „Ci, którzy uwierzyli i czynili dobro będą mieli ogrody al-Firdałs jako miejsce wypoczynku; Gdzie wiecznie przebywać będą, nie pragnąc od nich odejścia ani odmiany”. W teologii muzułmańskiej, jako jedyne satysfakcjonujące miejsce – którego człowiek nie będzie pragnął ani opuszczać, ani też wprowadzać w nim zmian – jest raj, właśnie ze wzglądu na doskonałość życia w nim.

Islam odnosi się negatywnie do innowacji w sferze teologiczno-prawnej, która nie podlega kompetencji człowieka, a teksty jej dotyczące są objawione. Wynika z nich brak dowodów na udzielenie człowiekowi upoważnienia lub też kompetencji zezwalających na dokonanie zmian bądź wdrożenie innowacji, co zostało określone w następujący sposób: „Zaprawdę, każda innowacja jest bidʼą, a każda bidʼa prowadzi do zbłądzenia, i każde zbłądzenie prowadzi do ognia piekielnego”. Wysoki stopień ogólności hadisu w kwestii natury bidʼy został wyjaśniony innym hadisem relacjonowanym przez ’A’iszę – Prorok rzekł: „Kto wprowadzi naleciałość, niezgodną z naszą religią, tego odrzucamy”. Oznacza to, że islam nie toleruje innowacji w sferach zamkniętych dla idżtihadu i ingerencji człowieka, a uznaje ten wysiłek za świętą pracę w ramach kompetencji uczonego.

Islam w Polsce

29 Zjazd w Puławach. Relacja z XXVII Zjazdu Polskich Muzułmanów w Puławach – Paweł Jakub Dudek

Nie będzie wielce oryginalnym, jeżeli stwierdzę, że XXVII Zjazd Polskich Muzułmanów w Puławach pozytywnie zaskoczył uczestników, nie spodziewających się tak interesującego i urozmaiconego programu, w którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie będzie też żadnym odkryciem kolejne stwierdzenie, a mianowicie, że przeciwnicy islamu w Polsce byli bezradni wobec postawy mieszkańców Puław, którzy przyjęli nas ze znaną w świecie polską gościnnością.

30 Przemowienie Jego Ekscelencji Ambasadora Algierii Abdelkadera Khemriego z okazji wspólnego Iftaru zorganizowanego w imieniu Rady Ambasadorów Państw Organizacji Współpracy Islamskiej akredytowanych w Polsce, 1 sierpnia 2013 r., Warszawa

31 IX Dzień Ramadanowy 1434 h./2013 r.

Dzień Ramadanowy organizowany przez Ligę Muzułmańska w RP stał się już stałym punktem obchodów miesiąca postu w Polsce. Jest już coroczną tradycją, że we wspólnej kolacji Iftar, na zaproszenie przewodniczącego LM w RP, uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz państwowych i kościelnych, korpusu dyplomatycznego państw arabskich, świata nauki i kultury. To szczególna okazja do wymiany przez zaproszonych gości poglądów i pogłębienia wiedzy na temat islamu.

Media

32 Muzułmańscy filmowcy wystartowali z projektem – Tasbeeh Herwees

Reżyserka muzułmańska realizuje film dzięki zbiórce funduszy na portalach społecznościowych, czyli dążenia Leny Khan do stworzenia pełnometrażowego filmu fabularnego i wyzwania stojące przed muzułmanami w Hollywood.

33 Karawana marzeń. Raport z badań nad imigracją muzułmańską w Polsce – Anna Cieślewska

Migracje ludności spoza Europy na stary kontynent, szczególnie ludności muzułmańskiej, wzbudzają obecnie wiele kontrowersji i polemik. Czy migranci są potrzebni w Europie? Czy ich odmienności kulturowa pozwala na integracje ze społeczeństwami przyjmującymi? Tego typu i inne pytania, zadawane są przez specjalistów od migracji, dziennikarzy, i wreszcie samych członków społeczeństw przyjmujących.

Mimo wagi powyższych zagadnień, stosunkowo mało miejsca poświęca się na badania dotyczące istoty samej migracji tj. „marzenia”, które każe opuścić kraj i podróżować daleko w nadziei na lepszą przyszłość. Również niewiele wiadomo na temat tego, jak sami migranci odbierają nowy kraj i społeczeństwo przyjmujące, w tym przypadku Polskę i Polaków.

Raport Radosława Stryjewskiego jest wynikiem 3-letnich badań nad migrantami muzułmańskimi w Polsce przeprowadzonych przy wsparciu Fundacji „Ocalenie”. Celem badania była analiza procesów migracyjnych dotyczących muzułmanów w Polsce, w szczególności zbadanie strategii integracyjnych w dwóch podstawowych obszarach: społecznym i gospodarczym.

Strawa dla ducha

34 Znaczenie postu. Przemyślenia – Gawahir Hassan

Ludzka natura nie lubi oglądać kogoś brudnego, w podartych, zniszczonych ubraniach, bo to wskazuje na ludzkie niedoskonałości, jest poniżające. Wyobraźmy sobie bardzo wygłodniałego człowieka i to jak łapczywie spogląda na jedzenie... przerażające. Na świecie panuje ogromna nierówność ekonomiczna. Istnieje wielka przepaść między tymi, którzy nabywają towary w nadmiarze po to, aby wyrzucić je potem do kosza, a między tymi, dla których niejedzenie czy niepicie parę dni z rzędu (z powodu ich ubóstwa) stanowi normę. Nierówność ta, jest synonimem podłej niesprawiedliwości, jaka dotyka dziś ludzkość.

 
Najnowszy numer

Biblioteka AS-SALAM
Wydanie specjalne

Sprzedaż
„As-Salam” jest dostępne w ogólnopolskiej sprzedaży w wybranych salonach prasowych EMPIK oraz RUCH, a także drogą wysyłkową.
Wydawca

logo_ligii

Instytut Studiów nad Islamem