As-Salam
Współpraca

Patronat medialny


Konferencja
„Arabskie Przebudzenie: źródła, szanse, zagrożenia”


XI Dzień Islamu
w Kościele katolickim
w Polsce - Kraków


II Wrocławska Konwencja
na Rzecz Dialogu
Międzyreligijnego
 
 

I Międzynarodowa 
Konferencja 
"Saidism in the XXI Century"

Spis treści nr 1 (16) 2009/1430:

nr 1 (16) 2009/1430

Aktualności

4 Logika konfliktu – Mariusz Wieczerzyński

Pierwszym, najbardziej fundamentalnym punktem wyjścia do wszelkiej poważnej debaty na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego powinno być przekonanie, że nic nie usprawiedliwia mordowania ludności cywilnej. Różnicy między ofiarami rakiet Hamasu a śmiercią Palestyńczyków z tego punktu widzenia oczywiście nie ma i być nie może. Jednak nietrudno dostrzec dysproporcję użytych środków, jak również można zauważyć różnicę w przyczynach stosowania przemocy. Usprawiedliwianie wymordowania ponad 1000 osób terroryzmem jest doprawdy karkołomną konstrukcją i łatwość z jaką się to czyni, powinna budzić podejrzenia o szukanie zgrabnej wymówki dla szeroko zakrojonej akcji o podłożu, choćby, ideologiczno rasowym. Rzetelna debata wymaga nazywania rzeczy po imieniu – nawet jeśli nie podoba się to jednej ze stron, należy użyć słów takich jak getto, kolonializm, zbrodnie wojenne w ich właściwym kontekście; nawet jeśli nie podoba się to drugiej stronie, należy mówić o terroryzmie.

5 Koszmar w Bajt Hanun – Ewa Jasiewicz

To stało się dziś o dziewiątej rano. Rozmawialiśmy właśnie z Sabriną Naim w jej domu rodzinnym, który rano padł ofiarą nalotu. W kuchni i w pokoju, na łóżkach i krzesłach długie na metr i szerokie na 30 cm kawały gruzu, szkło i ostre odłamki dachu. Podczas ataku w domu były tylko dwie osoby z dwunastoosobowej rodziny. Czekały na nalot.

6 Podziały w naszym świecie nie wynikają z religii – Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Przypisywanie fundamentalizmu islamowi jest powszechnym dziś nadużyciem w zachodnim dyskursie, gdyż – jak twierdzi Karen Armstrong – jest on cechą charakterystyczną dla wszystkich wielkich religii monoteistycznych wywodzących swe początki z Objawienia.

8 Oświadczenie Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP w sprawie zamordowania polskiego obywatela w Pakistanie (09.02.2009)

Dotarła do nas ponura wiadomość o morderstwie polskiego geologa porwanego cztery miesiące temu w Pakistanie. Jest to zbrodnia potworna i ohydna, której nie usprawiedliwia żadna norma ustanowiona w Qur'anie czy Sunnie (tradycji Proroka Muhammada). Szokuje nas ogrom ignorancji osób, które unicestwiły życie niewinnego człowieka.

Zgodnie z naszą wiarą uczynek ten należy uznać za równoważny zamachowi przeciwko całej ludzkości. Czytamy w Koranie: „A kto zabił niewinnego człowieka, to tak jakby unicestwił cały rodzaj ludzki” (5:32).

Sprawcy za nic mieli życie Polaka czy Pakistańczyków przydzielonych do jego ochrony.

Zanim posunęli się do zabójstwa, naruszyli wolność swojej ofiary, porywając i więżąc ją przez długi czas. Islam nie dał im do tego prawa.

Przestępcy sprzeniewierzyli się świętym zasadom gościnności, które w myśl naszej religii mają zastosowanie odnośnie do wszystkich ludzi, a więc także do innowierców. Prorok Muhammad powiedział:

„Innowiercy, nad którym roztoczył opiekę choćby jeden muzułmanin, nie ma prawa skrzywdzić żaden z pozostałych muzułmanów” (przekazane przez Imama Muslima). Mordercy Polaka nie wsłuchali się w słowa Proroka, nie pojęli ich. Być może wcale nie chcieli ich znać.

Posunęli się do porwania, które islam traktuje na równi z aktami terroru nazywanymi w Qur'anie „agresją” (hiraba lub itida). Czy zdawali sobie sprawę, że działanie z pobudek nienawiści ich religia uznaje za źródło zła? Według islamu nienawiść rodzi ból, krzywdę i śmierć. Czytamy w Koranie: „I niechaj nienawiść do (pewnych) ludzi nie pcha was do czynów niesprawiedliwych. Bądźcie sprawiedliwi; zaprawdę przez to bylibyście bliżej bogobojności” (5:8).

Modlimy się, aby nienawiść nie kierowała ludźmi i żeby ścieżkę naszych czynów oświetlała sprawiedliwość.

Rodzinie zamordowanego z powodu straty bliskiej osoby pragniemy złożyć wyrazy szczerego współczucia, pochodzące z głębi naszych smutnych i poruszonych tym nieszczęściem serc.

Rada Imamów przy LM w RP


Qur'an i prawo

9 Doktryna prawno-etyczna imama Malika Ibn Anasa. Uzasadnienie przepisów prawa islamu i ich klasyfikacja – Jarosław Banasiak


Najstarszą z książek muzułmańskich, zachowanych do dnia dzisiejszego jest Al-Muwatta imama Malika Ibn Anasa (zm. 179/795). Zamierzam skoncentrować się na treści tej książki, a zwłaszcza na tym, czego można dowiedzieć się z niej o teoretycznych problemach przepisów prawa islamu. Przede wszystkim, jak przepisy uzasadniono i zgodnie z jakimi zasadami sklasyfikowano.

12 O zabijaniu w Imię Allaha – Ali Abi Issa


Nazywanie zabójstwa polskiego inżyniera, dokonanego w lutym tego roku w Pakistanie, zabójstwem w imię Allaha jest czymś nikczemnym i podłym, nie mającym nic wspólnego z Jego nakazami.

Temat numeru

14 Islam obywatelski, czyli częściowy konsensus – Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

 

Islam w Polsce


19 IX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce – Zjednoczeni w modlitwie

Od kilku lat na koniec stycznia przypada w Polsce prawdziwe święto dialogu międzyreligijnego: Dzień Islamu w Kościele katolickim. Ta wyjątkowa w skali europejskiej inicjatywa z każdą swoją edycją ewoluuje, stając się wydarzeniem międzykulturowym i międzyspołecznym oraz okazją do refleksji nad najważniejszymi pytaniami związanymi z wiarą i duchowością we współczesnym świecie.

20 IX Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce „Wspólnie na rzecz godności małżeństwa i rodziny” – Adam Wąs SVD

Dzień „26 stycznia” na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń dialogowych w Kościele katolickim w Polsce. W tym właśnie dniu od dziewięciu lat obchodzony jest w naszym kraju „Dzień Islamu”. W takim charakterze jest on wydarzeniem wyjątkowym w skali Kościoła powszechnego i – bez popadania w megalomanię – można rzec, że także w skali światowej.

Świat islamu

22 Religia w Indonezji – historia i polityka – Łukasz Bonczol


Licząca ponad 240 mln mieszkańców Indonezja jest dziś trzecią demokracją świata pod względem liczby ludności i największym państwem zamieszkanym przez muzułmanów. Jest to kraj o imponującej różnorodności – spotkamy tu również mniejszości wyznające chrześcijaństwo, buddyzm, hinduizm oraz konfucjanizm. Relacje pomiędzy różnymi religiami są zawiłe i skomplikowane, a charakter miejscowego islamu można określić jako synkretyczny i umiarkowany.

Cywilizacja muzułmańska

26 Souqi – kupieckie centra średniowiecznych miast islamskich – Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak


Souq to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów miasta arabskiego. Jest nierozerwalnie związany z meczetem, z którym łączą go wzajemne powiązania strukturalne i funkcjonalne. Na targowiskach koncentrowało się nie tylko życie handlowe miasta, ale także życie towarzyskie, gdyż duże bazary to przestrzeń rozrywki, zawierania transakcji i wymiany informacji.

Media

28 Podróże Ibn Battuty – Mariusz Wieczerzyński


W zeszłym roku ukazało się wznowienie pierwszego wydania książki Ibn Battuty Osobliwości miast i dziwy podróży, znanej również pod tytułem Podróż. Dokonania tego muzułmańskiego pielgrzyma można śmiało postawić obok osiągnięć Marco Polo. Lektura jest niesamowita nie tylko ze względu na zakres jego wędrówki, ale również jako dokument historyczny i źródło wiedzy o świecie islamu.

Strawa dla ducha

30 Szczerość intencji – Nidal Abu Tabak


Prorok Muhammad (PzN) powiedział : „Zaprawdę, każdy czyn liczy się według intencji, i każdy człowiek ma według swojej intencji. Zatem, kto wyemigrował (z intencją) dla Boga i Jego posłańca, to jego emigracja jest dla Boga i jego posłańca, a czyja emigracja była w celu poślubienia kogoś lub dla majątku, to jest ona dla tego, do czego emigrował” (relacjonowali Al-Buchari i Imam Muslim).

09.02.2009

Oświadczenie Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP w sprawie zamordowania polskiego obywatela w Pakistanie

Dotarła do nas ponura wiadomość o morderstwie polskiego geologa porwanego cztery miesiące temu w Pakistanie. Jest to zbrodnia potworna i ohydna, której nie usprawiedliwia żadna norma ustanowiona w Koranie czy Sunnie (tradycji Proroka Muhammada). Szokuje nas ogrom ignorancji osób, które unicestwiły życie niewinnego człowieka.

Zgodnie z naszą wiarą uczynek ten należy uznać za równoważny zamachowi przeciwko całej ludzkości. Czytamy w Koranie: „A kto zabił niewinnego człowieka, to tak jakby unicestwił cały rodzaj ludzki” (V:32).

Sprawcy za nic mieli życie Polaka czy Pakistańczyków przydzielonych do jego ochrony.

Zanim posunęli się do zabójstwa, naruszyli wolność swojej ofiary, porywając i więżąc ją przez długi czas. Islam nie dał im do tego prawa.

Przestępcy sprzeniewierzyli się świętym zasadom gościnności, które w myśl naszej religii mają zastosowanie odnośnie do wszystkich ludzi, a więc także do innowierców. Prorok Muhammad powiedział:

„Innowiercy, nad którym roztoczył opiekę choćby jeden muzułmanin, nie ma prawa skrzywdzić żaden z pozostałych muzułmanów” (przekazane przez Imama Muslima). Mordercy Polaka nie wsłuchali się w słowa Proroka, nie pojęli ich. Być może wcale nie chcieli ich znać.

Posunęli się do porwania, które islam traktuje na równi z aktami terroru nazywanymi w Koranie „agresją” (hiraba lub itida). Czy zdawali sobie sprawę, że działanie z pobudek nienawiści ich religia uznaje za źródło zła? Według islamu nienawiść rodzi ból, krzywdę i śmierć. Czytamy w Koranie: „I niechaj nienawiść do (pewnych) ludzi nie pcha was do czynów niesprawiedliwych. Bądźcie sprawiedliwi; zaprawdę przez to bylibyście bliżej bogobojności” (V:8).

Modlimy się, aby nienawiść nie kierowała ludźmi i żeby ścieżkę naszych czynów oświetlała sprawiedliwość.

Rodzinie zamordowanego z powodu straty bliskiej osoby pragniemy złożyć wyrazy szczerego współczucia, pochodzące z głębi naszych smutnych i poruszonych tym nieszczęściem serc.

Rada Imamów przy LM w RP

 
Najnowszy numer

Biblioteka AS-SALAM
Wydanie specjalne

Sprzedaż
„As-Salam” jest dostępne w ogólnopolskiej sprzedaży w wybranych salonach prasowych EMPIK oraz RUCH, a także drogą wysyłkową.
Wydawca

logo_ligii

Instytut Studiów nad Islamem