As-Salam
Współpraca

Patronat medialny


Konferencja
„Arabskie Przebudzenie: źródła, szanse, zagrożenia”


XI Dzień Islamu
w Kościele katolickim
w Polsce - Kraków


II Wrocławska Konwencja
na Rzecz Dialogu
Międzyreligijnego
 
 

I Międzynarodowa 
Konferencja 
"Saidism in the XXI Century"

Spis treści nr 2 (17) 2009/1430:

nr 2 (17) 2009/1430

Aktualności

4 Wydarzenia

6 Okupacja, sprawiedliwość i nadzieja. Wywiad z Ewą Jasiewicz – Mariusz Wieczerzyński

Ewa Jasiewicz: Jaki pokój?! Pokój musi się opierać na zasadzie sprawiedliwości i międzynarodowego prawa. Musi nastąpić rozliczenie łamania praw Palestyńczyków.

8 Rasistowskie dekrety – Mariusz Wieczerzyński

Jak podaje Rzeczpospolita w swoim internetowym serwisie z 15 maja, we włoskiej Izbie Deputowanych prawicowa koalicja Silvia Berlusconiego przeforsowała tzw. dekrety bezpieczeństwa, które wprowadzają m.in. nowe regulacje dotyczące pobytu nielegalnych imigrantów na terenie Włoch. Wprowadzone rozwiązania przypominają koszmar rodem z Orwella wpisując się z logikę państwa policyjnego i globalnej polityki strachu.

Qur'an i prawo

9 Imam Malik wobec konfliktu przepisów prawa islamu na podstawie Al-Muwatty – Jarosław Banasiak

W II i III wieku, licząc od h., ważnym problemem prawniczym w łonie islamu było znalezienie rozwiązania dla narastającego konfliktu przepisów prawa islamu (ichtilaf). Ślady tego problemu odnajdujemy w dziele prawniczym, którego autorstwo przypisuje się imamowi Malikowi.

Temat numeru – Status wiedzy i nauki w islamie

Każda kultura aby przetrwać musi się rozwijać. W przypadku islamu jest ona nierozerwalnie związana z religią. Ta zaś kładzie istotny nacisk na zdobywanie i poszerzanie wiedzy. Zatem kultura islamu jest kulturą nauki. Obrazują to najlepiej wielowiekowe tradycje instytucji naukowych świata arabsko-muzułmańskiego, postaci wybitnych uczonych czy wreszcie niezaprzeczalny wkład cywilizacji islamu w ogólnoludzkie dziedzictwo naukowe.

Podczas gdy Karol Wielki i jego możni czynili żmudne postępy w sztuce pisania swoich imion, Bagdad był potężnym ośrodkiem naukowym. W IX wieku muzułmańscy tłumacze przełożyli na arabski hinduskie prace astronomiczne, dzieła Platona, Arystotelesa, Galena i wiele innych tekstów greckich. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów wyłącznie dzięki przekładom arabskim. Do tej antycznej skarbnicy wiedzy arabscy uczeni dodali własne przemyślenia, obserwacje i eksperymenty. W IX wieku miasta muzułmańskie mogły pochwalić się licznymi bibliotekami, powszechnym szkolnictwem na poziomie podstawowym, bezpłatnymi szpitalami, bieżącą woda dostarczaną do domów, kanalizacją, brukowanymi chodnikami oraz ulicami, systemem latarni ulicznych, służbami porządkowymi odpowiedzialnymi za zbiórkę odpadków i zanieczyszczeń. Powszechne, w pełni dostępne były łaźnie publiczne oraz miejsca użyteczności publicznej, takie jak parki, place, wspaniałe ogrody i fontanny.

Zamiłowanie do kształcenia, zdobywania wiedzy i jej wykorzystywania jest umacniane przez nauki Proroka. W Qur’anie można znaleźć wyraźnie słowa zachęty do studiowania i poszukiwania mądrości. Muzułmanie wierzą, że cała wiedza pochodzi od Boga, docierając do ludzi za pośrednictwem wielu różnych kanałów komunikacyjnych. Dzięki ustawicznemu rozwijaniu swoich zdolności, muzułmanin znajduje się blisko Stwórcy, uczestnicząc tym samym w Jego dziele.

 

12 Wiara i nauka. Koncepcja wiedzy w islamie – Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

15 Kilka słów o „nieśmiertelności” nauki (Europejczyku, podziękuj islamowi!) – Tomasz Stefaniuk

18 Warunki towarzyszące rozwojowi ruchu intelektualnego w islamie – Ali Abi Issa

Islam w Polsce

W maju i czerwcu odbyła się V edycja Dni Kultury Muzułmańskiej we Wrocławiu. Realizację tego przedsięwzięcia z ramienia Ligi Muzułmańskiej w RP i Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształtowania Kulturalnego zapewniło Muzułmańskie Centrum Kulturalno-Oświatowe z Wrocławia. Cele jakie przyświecały ofercie programowej wiązały się z ambicją przybliżenia wrocławianom kultury arabsko-muzułmańskiej. Oferta była również skierowana do lokalnej społeczności muzułmańskiej. W tym roku, obok zrelacjonowanych tutaj wydarzeń, tradycyjnie już zorganizowano Dzień Otwartego Meczetu, a także pokaz filmów dokumentalnych, koncerty muzyki i wieczór poezji arabskiej. Wśród partnerów, co wymaga podkreślenia, znalazły się takie instytucje miejskie i kulturalne, jak: Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Muzeum Etnograficzne, Dom Edyty Stein czy Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna.

21 Tragedia Gazy na własne oczy – Mariusz Wieczerzyński

Tegoroczne Dni Kultury Muzułmańskiej we Wrocławiu zostały zainaugurowane mocnym akcentem, zarówno jeśli chodzi o temat którego dotyczyło wydarzenie, jak i rangę zaproszonych gości. Był to wykład Ewy Jasiewicz połączony z prezentacją multimedialną, który dotyczył sytuacji w okupowanej Strefie Gazy. Znamienitym dopełnieniem wydarzenia był udział Przemysława Wielgosza, redaktora naczelnego miesięcznika „Le Monde diplomatique”. Relacja Ewy jako bezpośredniego świadka wydarzeń była tyleż wstrząsająca, co i wzruszająca.

23 Złota era islamu we Wrocławiu

Średniowiecze jest powszechnie postrzegane jako ta epoka w historii, która zasługuje na miano „wieków ciemnych”. Tymczasem w świecie islamu czasy średniowiecza to największy rozkwit nauki i kultury, który potem zadziałał jako katalizator dla zachodniego renesansu. Arabowie zdołali przyswoić sobie i rozwinąć większość wytworów starożytności istniejących na zajmowanych przez nich obszarach, przyczyniając się tym samym do cywilizacyjnego postępu świata zachodniego.

Świat islamu

24 Półksiężyc wśród gwiazd – muzułmanie w Stanach Zjednoczonych – Julian Jeliński

Społeczeństwo amerykańskie od początku swego istnienia określało się mianem „chrześcijańskiego narodu” i bardzo długo podtrzymywało ten wizerunek, pomimo, że z czasem nie można już było ignorować różnorodności religijnej Amerykanów.

Cywilizacja muzułmańska

26 Korespondencja urzędowa w kalifacie arabsko-muzułmańskim – Marcin Styszyński

Ostatnio coraz częściej słyszy się o kryzysie debaty publicznej i niewłaściwej formie prowadzenia dialogu między różnymi przywódcami, instytucjami i grupami społecznymi. Problem ten dotyczy również podziałów i napięć między Zachodem i światem islamu, zarówno tych sztucznych, będących efektem niezrozumiałych stereotypów, jak i tych rzeczywistych zakorzenionych w historii, kulturze i religii danego narodu.

Media

28 Muzyka kręgu muzułmańskiego – Marta Minakowska

Muzyka jest niewątpliwie jedną z najpiękniejszych manifestacji każdej kultury. Uważny słuchacz na jej podstawie jest w stanie wyczytać wiele na temat jej twórców – używane instrumenty czy analiza tekstów piosenek to prawdziwa kopalnia wiedzy. Nie inaczej dzieje się w przypadku muzyki z muzułmańskiego kręgu kulturowego.

29 Oud. Muzyka na wojnie – Krzysztof „Sula” Baranowski

Samir. Wissam. Adnan. Trio Joubran. Oud. Te imiona, nazwa zespołu i instrument brzmią tutaj inaczej niż gdzie indziej na świecie. Każdy Palestyńczyk potrafi zanucić ich melodię Roubbama z ostatniej płyty Majâz (2007) i wskazać, gdzie znajduje się warsztat lutniczy Hatema w Ramallah, w którym od początku XX wieku powstają najsłynniejsze lutnie.

Strawa dla ducha

30 Bóg a my – Nidal Abu Tabaq

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Bóg pozwala nam dalej żyć mimo, że cały czas grzeszymy wobec niego? Dlaczego Bóg nam daje mimo, że my się nie odwdzięczamy? Czy zaczynasz rozumieć kim jest Bóg?! Jak bardzo jest Miłosierny? Czy czujesz tę miłość?!

 

 
Najnowszy numer

Biblioteka AS-SALAM
Wydanie specjalne

Sprzedaż
„As-Salam” jest dostępne w ogólnopolskiej sprzedaży w wybranych salonach prasowych EMPIK oraz RUCH, a także drogą wysyłkową.
Wydawca

logo_ligii

Instytut Studiów nad Islamem