As-Salam
Współpraca

Patronat medialny


Konferencja
„Arabskie Przebudzenie: źródła, szanse, zagrożenia”


XI Dzień Islamu
w Kościele katolickim
w Polsce - Kraków


II Wrocławska Konwencja
na Rzecz Dialogu
Międzyreligijnego
 
 

I Międzynarodowa 
Konferencja 
"Saidism in the XXI Century"

O nas

„As-Salam” jest muzułmańskim czasopismem społeczno-kulturalnym ukazującym się od 2004 roku. Wydawcą jest Liga Muzułmańska w RP. Począwszy od 16 numeru (1/2009) czasopismo ukazuje się w cyklu kwartalnym i jest dostępne w ogólnopolskiej sieci sprzedaży za pośrednictwem salonów EMPIK oraz wybranych salonów prasowych RUCH-u.

Tematy poruszane na łamach „As-Salam” obejmują treści dotyczące islamu jako religii, kultury i sposobu życia. Obok tekstów o charakterze teologicznym i filozoficznym, redakcja prezentuje zagadnienia dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, wielokulturowości, współczesnych problemów społeczno-politycznych, ujętych przez pryzmat najświeższych ustaleń i koncepcji alternatywnych w stosunku do dominujących dyskursów. W stałych działach można znaleźć artykuły podejmujące kwestię funkcjonowania i roli islamu w poszczególnych krajach oraz poruszające zagadnienia z zakresu cywilizacji muzułmańskiej. Obok tego znajdziemy porcję publicystyki, recenzji, a także informacji związanych z islamem w Polsce.

„As-Salam” wpisuje się w nurt perspektywy dialogu kultur w przeciwieństwie do postawy określanej jako „zderzenie cywilizacji”, która kładzie nacisk na ich konfrontację. Wobec wielu przekłamań w mediach masowych czasopismo stanowi cenne i autentyczne źródło wiedzy dotyczącej islamu. Skierowane jest zarówno do społeczności muzułmańskiej w Polsce, jako inicjatywa edukacyjna oraz platforma integracji, ale również do szerokiej rzeszy osób otwartych na poznawanie innych kultur i zainteresowanych dorobkiem intelektualnym świata muzułmańskiego. „As-Salam” jest czasopismem dla osób o otwartych umysłach, zafascynowanych wielokulturowością i różnorodnością świata.

Bliska jest nam postawa, u podłoża której leży przekonanie, że poprzez edukację, wiedzę i wzajemne poznawanie różnic kulturowych można tworzyć warunki sprzyjające pokojowej egzystencji i współpracy.

 

Redaguje zespół:

Mariusz Turowski (redaktor naczelny)

Ali Abi Issa

Tomasz Stefaniuk

Współpraca:

Bruno Drwęski

Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Hayssam Obeidat

Marcin Pierzchała

Marcin Starnawski

Radosław Stryjewski

Nidal Abu Tabaq
 
Najnowszy numer

Biblioteka AS-SALAM
Wydanie specjalne

Sprzedaż
„As-Salam” jest dostępne w ogólnopolskiej sprzedaży w wybranych salonach prasowych EMPIK oraz RUCH, a także drogą wysyłkową.
Wydawca

logo_ligii

Instytut Studiów nad Islamem