As-Salam
Współpraca

Patronat medialny


Konferencja
„Arabskie Przebudzenie: źródła, szanse, zagrożenia”


XI Dzień Islamu
w Kościele katolickim
w Polsce - Kraków


II Wrocławska Konwencja
na Rzecz Dialogu
Międzyreligijnego
 
 

I Międzynarodowa 
Konferencja 
"Saidism in the XXI Century"

Wydanie specjalne już w sprzedaży!

wydanie specjalne nr 1/2011

Od początku czerwca w sprzedaży dostępne jest Wydanie specjalne „As-Salam” – „Bracia Muzułmanie. Neo-orientalizm a mit islamskiego radykalizmu” nr 1/2011, które zostało poświęcone aktualnym wydarzeniom na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej.

Protesty wobec niesprawiedliwych rządów, które mają miejsce w poszczególnych państwach tej części świata od początku bieżącego roku, już zostały uznane przez wielu komentatorów za bezprecedensowy przykład siły demokracji, tym bardziej znaczący, że dotyczący części świata, którą do tej pory uznawano za wyjątkowo nieprzychylną ideom i ideałom związanym z tym ustrojem. Widok tłumów na ulicach Casablanki, Rabatu, Tunisu, Kairu czy Bengazi, wyrażających swój sprzeciw wobec odmawianiu im przez władze dostępu do podstawowych swobód i wolności politycznych, gwarancji bezpieczeństwa i perspektyw rozwoju jest dowodem na to, że pojęcia takie jak obywatelstwo, podmiotowość polityczna, autonomia i godność jednostki czy duch republikanizmu nie są ograniczone do jednego – zachodniego, europejskiego – kręgu kulturowego, tradycji i doświadczeń historycznych, ale stanowią część znacznie szerszego, ogólnoludzkiego dziedzictwa i wartości, w których obronie należy występować niezależnie od szerokości geograficznej, poziomu zamożności, języka, koloru skóry czy wyznawanej religii.

W skład zeszytu weszły opracowania zajmujące się zarówno szerszym problemem doświadczeń politycznych i perspektyw dla demokracji w krajach muzułmańskich, jak i bardziej szczegółowymi kwestiami relacji między religią a polityką, które mają tam miejsce oraz roli ruchów islamistycznych w zachodzących w nich obecnie przemianach. Część tekstów, które zostały tu opublikowane ukazały się pierwotnie w takich prestiżowych i opiniotwórczych czasopismach, jak „Foreign Affairs” i „Foreign Policy” – są one autorstwa uznanych ekspertów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, studiów bliskowschodnich oraz islamistyki.

Partner Wydania: Instytut Studiów nad Islamem
Patronat medialny: „Le Monde diplomatique” edycja polska
Format: B5, str. 86
Cena: 6,30 zł

Spis treści Wydania specjalnego „As-Salam” nr 1/2011:

Carrie Rosefsky Wickham
Bracia Muzułmanie po upadku Mubaraka. Kim są Bracia i jaką rolę odegrają w przyszłości?

Ali Abi Issa
Doktryna Braci Muzułmanów a sytuacja doktrynalno-prawna świata muzułmańskiego

Alex Glennie
Budując mosty, a nie mury. O potrzebie nawiązania kontaktów z islamistami politycznymi na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

Marc Lynch
Towarzysze broni

Robert S. Leiken, Steven Brooke
Umiarkowani Bracia Muzułmanie

Carrie Rosefsky Wickham
W stronę złotego środka. Strategia i wyciąganie nauki z doświadczeń w procesie powstawania egipskiej partii al-Wasat

 
Najnowszy numer

Biblioteka AS-SALAM
Wydanie specjalne

Sprzedaż
„As-Salam” jest dostępne w ogólnopolskiej sprzedaży w wybranych salonach prasowych EMPIK oraz RUCH, a także drogą wysyłkową.
Wydawca

logo_ligii

Instytut Studiów nad Islamem